Hoe meldt u zich aan voor BBB?

Wat verstaan we onder opvang Bed. Bad en Brood (BBB)?

Onder opvang BBB wordt verstaan: het tijdelijk voorzien in de eerste levensbehoeften van een veteraan (bed-bad-brood) wanneer er geen andere passende mogelijkheden zijn om die te realiseren.

Bij een veteraan kan er sprake zijn van sociaal maatschappelijke problemen, zoals spanningen in de relationele sfeer die door een combinatie van factoren dusdanig escaleren dat snel een (tijdelijke) oplossing moet worden gevonden voor “bed-bad-brood”.

Het steunen en opvangen van veteranen maakt integraal deel uit van de nuldelijnsondersteuning van het Veteranen Platform (VP), meestal in de vorm van een kameraadschappelijk gesprek of als klankbord. In een aantal bijzondere gevallen kan het nodig zijn dat de standaardondersteuning verder gaat en dat er voorzien moet worden in opvang BBB zodat de veteraan (tijdelijk) een dak boven zijn hoofd krijgt.

Het doel van deze opvang BBB door het VP is alleen om tijd te winnen om de veteraan een eigen oplossing te laten vinden of de professionele hulpverlening in te schakelen.

Voor wie is de opvang BBB bestemd?

De opvang BBB is in principe bestemd voor veteranen en de relaties van veteranen conform de veteranenwet. Maar het VP laat ook een ex-collega, een ex-partner of nabestaande in nood die niet onder deze categorie van de veteranenwet vallen, niet in de kou staan. Het credo is: “veteraan, hoe kan ik je helpen”. Hierbij wordt vertrouwd op het inschattingsvermogen van de nuldelijnshelper en coördinator van de veteranenorganisatie. Om verwarring met zorgcoördinator van het Veteranenloket te voorkomen wordt de coördinator van de veteranenorganisatie genoemd ‘coördinator NuldelijnsOndersteuningsSysteem (NOS)’.

Waar in de tekst wordt gesproken over ‘veteraan’ wordt dan ook bedoeld veteraan, dienstslachtoffer, relatie, nabestaande, ex-partner, enz..

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor opvang BBB VP

- Er is sprake van sociaal maatschappelijke nood van een veteraan maar geen indicatie voor

(psychiatrische) crisisopname noch vormt een bedreiging voor zichzelf of voor anderen.

- In beginsel gaat het om opvang tot de eerstvolgende (werk)dag.

- De veteraan heeft op dat moment niet de noodzakelijke financiële middelen beschikbaar om in zijn eerste levensbehoefte te voorzien (bed-bad-brood).

- Een relatie tussen de sociaal maatschappelijke nood en de militaire dienst / uitzending is

aannemelijk.

- De veteraan heeft zich gemeld bij het Veteranenloket of dat is door de nuldelijnshelper voor hem gedaan.

- Het Veteranenloket kan (tijdelijk) niet in een overnachtingsmogelijkheid voorzien.

- Reguliere regionale opvang voor dak en thuislozen (Leger des heils) is niet voorhanden of stuit op terechte zwaarwegende bezwaren van de veteraan.

- Afweging vindt plaats in overleg tussen de nuldelijnshelper en de coördinator NOS of, indien het verzoek komt van het Veteranenloket, door de functionaris van het Veteranenloket conform het protocol LZV.

Afweging omvat onder meer de geloofwaardigheid van de vraag om opvang BBB en het risico voor de hulpvrager en de nuldelijnshelper.

- Door het VP wordt alleen in opvang BBB voorzien tot en met de eerst volgende werkdag

(eventueel plus een dag).

- De opvang BBB bestaat uit het betalen of het voorschieten van een low budget overnachtingsmogelijkheid en eventueel voorzien in verdere eerste levensbehoeften (bed-bad- brood). In eerste instantie bij een Ontmoetingscentrum van de samenwerkende Veteranen Ontmoetingscentra (V.O.C.) of andere bij het VP aangemelde organisatie zoals De Compound.

- De veteraan is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de aangeboden overnachtingsmogelijkheid. De veteraan boekt daarom zelf de overnachtingsmogelijkheid of wordt voor hem op zijn naam geboekt.

- Afhankelijk van de noodzaak en beschikbaarheid verblijft een nuldelijnshelper in een

overnachtingsmogelijkheid in de buurt van de veteraan.

- De kosten worden door de coördinator NOS achteraf teruggevraagd bij de veteraan (tijdelijke financiële nood van de veteraan) en anders opgevoerd in de kwartaaldeclaratie (blijvende financiële nood van de veteraan).

 

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

16.11 | 02:47

Angst, Afkeer, schuldgevoelens, en woede zeer herkenbaar. Daarbij onbegrip en verhaal niet goed kwijt kunnen. Verkeerde behandeling en wel bekende muur zijn erg

...
30.10 | 15:00

Wat heeft een pot. dreiging van de RAF met veteraan zijn te maken? Dan zouden alle Nederlanders veteraan moeten zijn vanwege terroristische dreiging in Nederlan

...
30.10 | 14:54

Deze heeft in libanon gezeten excuus en geen gevaar gelopen destijds.
En ik zat in duitsland waar de raf actief was, alleen ben dan geen veteraan

...
30.10 | 13:21

Ik begrijp dat u niet op uitzending bent geweest? Dan lijkt het inderdaad gek. De relatie met de RAF in deze context begrijp ik alleen niet echt...

...
Je vindt deze pagina leuk
Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE